اخبار

تا حالا «‌خوراک گردن »آدیشه رو ‌امتحان کردید‌؟

کته باقالی پلو با گردن ادیشه ،از اون غذا هاست که هم خوشگله هم خوشمزه